Jeg stiller som toppkandidat ved nominasjonsmøtet for Akershus FrP den 05.12.20
 
 
Nominasjonskomiteen har i dag den 10. november avgitt sitt endelige listeforslag, en liste nominasjonsmøtet med representanter for lokallagene i "gamle" Akershus FrP skal ta stilling til den 5. desember. Ullensaker FrP har spilt inn mitt kandidatur til komiteen, og de øvrige lagene, og i forrige listeutkast var jeg av komiteen plassert på 3.plass. 
 
Nå har komiteen lagt frem sitt endelige forslag og jeg står ikke på listen. Bakteppet for det er at jeg i møtet med komiteen ga klart uttrykk for at jeg ønsket det som er å anse som en mulig fast plass på Stortinget. Det er jeg fortsatt klar for. 
 
Jeg ønsker å representere hele Akershus og alle 22 kommuner i Akershus på Stortinget. Derfor kommer jeg til å kjempe for en av topplasseringene under nominasjonsmøtet den 5.desember. Med min erfaring fra lokal,, regional - og nasjonalt politikk mener jeg at jeg innehar egenskapene som skal til for å representere lokallagene i Akershus på en god måte. Så er det opp til nominasjonsmøtet å ta stilling til mitt kandidatur. 
 
Les mer på de påfølgende sidene her om meg og min bakgrunn.