Tom Staahle

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Snapchat Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon
En litt ny hverdag

Det har gått en stund siden valgdagen 9. september. Kommunevalget resulterte i et nytt politisk flertall i Ullensaker med 6 partier som går fra ytterste venstre til ytterkanten av sentrumsaksen i norsk politikk. At partier som Rødt og Venstre skal samarbeide er litt forunderlig, men det er nå en slik enighet partiene; Rødt, SV, SP, AP, MDG og V har kommet frem til i Ullensaker.

Fremskrittspartiet gjorde et meget godt valg, og ble det største partiet i Kommunestyret med nær 30 % oppslutning. Det er en tilbakemelding vi verdsetter, og den viser oss at det vi har gjennomført i de årene vi har ledet kommunen har blitt tatt positivt imot. Nå går vi inn i en ny rolle som opposisjon til det nye røde regimet, og det er en rolle vi skal forvalte på en god måte. 

Vi skal profilere FrP sin politikk og våre politiske løsninger, vi skal være ombudsmenn for kommunens innbyggere og næringsliv, vi skal kjempe imot politiske forslag som åpenbart reduserer utviklingen til kommunen, og hindrer vekstmulighetene for kommunen på sikt. 

Videre vil vi og jeg som opposisjonspolitiker til enhver tid ta tak i de politiske utspill og saker det nye røde regimet har flagget når de var i opposisjon, og når de nå er i posisjon. Så kan du lure på hvorfor det? Jo, jeg mener det må være en sammenheng mellom det man sier man skal gjøre, og det man gjør. Når det åpenbart er en manglende logikk i det man har fremmet og manglende evne til å gjennomføre det man har sagt man skal gjøre er det legitimt, og påkrevet å ta dette opp. Gjør man ikke det som opposisjonspolitiker gjør man rett og slett ikke jobben sin.

Politikk handler om å stå for noe, ha noen grunnleggende prinsipper, og en ideologisk tilnærming til det man mener. I min tid som politisk engasjert samfunnsborger har jeg vært opptatt av å være tydelig, ideologisk forankret, diskutere sak og innhold samt adressere det jeg åpenbart bør være annerledes. Det er sånn jeg er, og sånn jeg skal operere som politiker. Noen mener det er feil, og det virker som om man mener at det rette er å "sitte stille i båten". Da er man en dårlig og handlingslammet politiker etter min mening. Ergo er de neste fire årene spennende på så mange måter. 

Det blir en ny politisk hverdag i Ullensaker, men det skal uansett være en arena der politiske skillelinjer skal diskuteres og markeres. Så ikke forvent annet enn tydelighet, prinsippfasthet, og politiske løsninger til det beste for Ullensaker nå og for fremtiden. 

Jeg har ingenting å tilby annet enn blod, slit, tårer og svette.

(Winston Churchill)

Jeg har ingenting å tilby annet enn blod, slit, tårer og svette.

(Winston Churchill)