top of page
IMG_0409.jpg
Ombudsmannsrollen krever sitt, men den er viktig

Det er et privilegium å være folkevalgt, og det er et privilegium å ha tillit. Tillit er noe det tar år å bygge opp, sekunder å rive ned. Det er helt essensielt å ha med seg når man driver med politikk eller ledelse i næringsliv, organisasjoner eller i andre sammenhenger. 

I mitt virke som politiker opplever jeg møtet med den enkelte som det viktigste. Det handler om å se, lytte og forstå hva vedkommende er opptatt av. Som politiker er du med å forme ditt lokalmiljø og det norske samfunn, men man representerer noen der ute og mange politikere ser ut til å ha glemt det når det kommer til sitt politiske virke. Om det er bevisst eller ubevisst  skal være usagt, men det er absolutt verdt å reflektere over. 

Jeg har hatt gleden av å være folkevalgt i rundt regnet 20 år lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har vært et privilegium og en ære. Det arbeidet skal jeg fortsette med om folk har tillit til meg og vil ha meg. For ombudsmannsrollen er for meg hellig og helt grunnleggende for at jeg driver med politikk.   

bottom of page