top of page

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse NHO har gjort blant sine medlemsbedrifter er det noen tall som er verdt å feste seg ved. I juli 2023 ble NHO- bedrifter stilt følgende spørsmål: "Hvordan vurderes den generelle markedssituasjonen for din bedrift?» Ser vi på svarene fordelt pr region i Akershus er det verdt å legge merke til følgende. På Øvre Romerike sier 23% av bedriftene at de vurderer den som dårlig. På Nedre Romerike sier 21% det samme, i Asker og Bærum sier 21% det samme, og i Follo hele 30% av bedriftene. I alle regionene kommer det også frem at enormt mange bedrifter kun anser vurderer situasjonen som tilfredsstillende. Med andre ord, det er et alvorlig signal om at bedriftene i Akershus er i en utfordrende situasjon. Det kan få konsekvenser for avvikling, konkurser og resultere i færre arbeidsplasser i tiden som kommer. Det må vi ta på alvor.


Stimulere næringslivet

Jeg mener vi trenger et levende næringsliv i Akershus som vokser, og skaper nye arbeidsplasser. Det er derfor jeg og FrP er opptatt av at Akershus og kommunene i Akershus skal være et JA-fylke der gode private initiativer og næringsutvikling heies frem. Det er nemlig verdiskapning og bedrifter som skaper utvikling og innovasjon. Da må det offentlige, som kommunesektoren og fylkeskommunen være en tilrettelegger som spiller på lag med næringslivet. Stadige reguleringer, økte skatter- og avgifter, og innskrenkning i infrastruktur er det motsatte av å spille på lag, og tilrettelegge. Det er politikk FrP er imot, og derfor er vi et næringsvennlig parti. Vi må i sterkere grad enn i dag sikre et samspill mellom næringslivsaktører og politisk nivå i kommune og fylke. Vi må også styrke satsingen på forskning, entreprenørskap, og gründere. Det skaper utvikling, og det skaper nye arbeidsplasser – noe vi alle nyter godt av.


Som FrP politiker vil jeg

Jeg vil som kandidat til fylkespolitikken, og som lokal kandidat i Ullensaker jobbe hardt for at kommune og fylke skal være attraktivt for næringslivet. Gjennom å redusere byråkratiet, skatter- og avgifter, redusere skjemaveldet, og gå imot særnorske påbud, forbud og reguleringer som svekker konkurransekraften til næringslivet i Akershus vil nye muligheter vokse frem. Et viktig virkemiddel i så måte er å drive aktiv rekruttering av kunnskapsbedrifter og høgskolemiljø til hele Akershus. Her må det mer til en kun skarve intetsigende samarbeidsavtaler uten reelt innhold. Kommunene i Akershus, og fylket trenger nytt blod og handlekraft om bedriftene skal overleve, og bli mindre bekymret i tiden som kommer. Derfor håper jeg du benytter din demokratiske rett til å stemme, og stemmer FrP ved kommune- og fylkestingsvalget i år. Gi også en personstemme, (eller slenger om du stemmer et annet parti) for handlekraft og gjennomføringskraft. Godt valg

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Romerikes Blad tar seg friheter

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

Commentaires


bottom of page