Eiendomsskatten kommer!

Budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 er i prosess i kommunens administrasjon. I finansutvalget i dag (22.09) la Rådmannen frem foreløpige budsjettall basert på det man kjenner til i dag. Det som er typisk for disse presentasjonen er:

- at man ikke kjenner alle tallene

-at rådmannen alltid er skeptisk

-at man ikke har gjort seg noen refleksjoner over hva man skal gjøre for å endre fremtiden

-at administrasjonen har tatt innover seg at de røde vil ha eiendomsskatt på næring, noe som

også kommer til å koste mye penger å innføre


Men, det som er mest interessant er at Rådmannen nå signaliserer sterkt at det skal innføres en eiendomsskatt på bolig. Her kommer det sentrale og viktige du som innbygger i kommunen må legge deg på minnet.


Eiendomsskatt innføres ikke av administrasjonen, men av politikere. Politisk ledelse kan fint parkere denne debatten raskt og effektivt ved å påpeke at administrasjonen ikke skal legge frem dette. Det er ikke gjort. Min spådom er at innen denne valgperioden er over blir innført eiendomsskatt på bolig av de røde partiene.


Det vil argumenteres hardt med at "man ikke har noe valg", men det er feil. Politikk handler om å ta valg, det handler om styringssignaler, det handler om å stille krav til administrasjonen og det handler om å prioritere opp noe på bekostning av annet. Spørsmålet er om dagens politiske ledelse klarer det? Svaret vil vi få, men min spådom kom lenger opp i innlegget.


Fremskrittspartiet kommer uansett IKKE til å være med på innføring av eiendomsskatt og vil fortsatt legge frem budsjettforslag uten en slik usosial skattelegging. Det er en GARANTI.


594 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Sysselsetting i Ullensaker

Ullensaker kommune har vokst i antall innbyggere og nå passert 40.000. Veksten har vært stabil gjennom mange år, men i 2020 går tallene ned- faktisk er det en halvering i 1.halvår. Ser vi på sysselset

Hele tilsvaret til Romerikes Blad

Romerikes Blad har en sak i dagens avis om lærernorm i Ullensakerskolen. Saken kommer som en følge av en oppkonstruert sak av utvalgets leder fra Arbeiderpartiet. Romerikes Blad er forelagt et omfatte

Etterlønn og norsk lov

Når ingenting galt er gjort i henhold til norsk, og på det tidspunktet gjeldende lov, må det være lov å stille spørsmål ved den mediedekningen som jeg er blitt til del de siste ukene. Selvfølgelig for