top of page

Etterlønn og norsk lov

Når ingenting galt er gjort i henhold til norsk, og på det tidspunktet gjeldende lov, må det være lov å stille spørsmål ved den mediedekningen som jeg er blitt til del de siste ukene. Selvfølgelig forstår jeg at etterlønn er spennende, men og det er noen, men her. En dimensjon er den juridiske, en annen er den moralske. Men, man må jo stille seg spørsmålet om det er legitimt å henges ut til spott og spe før alt er på bordet? I dagens mediesituasjon kan det synes som om det er helt akseptabelt, og media gir blanke i å sjekke ut fakta før de skriver «store avslørende saker». Når det gjelder min sak har jeg og Ullensaker kommune faktisk ikke gjort noe som helst galt og fulgt norsk lov. De pengene som ble utbetalt var i tråd med loven, og de som henviste til at så ikke var tilfelle har bommet totalt – de forholdt seg til feil lov, og en lov som ikke var trådt i kraft når etterlønn ble innvilget. At media har kjørt saken, og ikke har sjekket ut det er uheldig da de skaper en sannhet som ikke er reell. De skaper et inntrykk av at noen har fått noe de ikke skal ha, og etterlater et inntrykk av at noen har dårlig moral og dømmekraft. Det er ufint, og det får konsekvenser. Hvem tar ansvar for det?


Tidslinjen

Kommunevalget var den 11.september 2019. I slutten av september var det klart at det ble et nytt rødt regime i Ullensaker. Etter kommunens regelverk kunne jeg søke 3 måneders etterlønn om jeg ikke hadde annet arbeid å gå til. Jeg søkte den 1.oktober og fikk den innvilget den 3. oktober 2019.


Et sentralt og avgjørende poeng er at verken reglementet til kommunen, eller daværende gjeldende kommunelov sa noe om avkortning av etterlønn om man fikk nytt arbeid i løpet av etterlønnsperioden. Etterlønnen skulle gjelde fra 15.oktober 2019-15.januar 2020.

Ny kommunelov ble gjeldende fra 15.oktober kl. 17.00 når kommunestyret konstituerte seg. Dette står i innledningen til loven, og er vesentlig da punkt om avkortning jf pgf 8-6 i ny kommunelov først trådte i kraft på dette tidspunkt.


«Ikrafttredelsestidspunktet er fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Det betyr at loven trer i kraft på forskjellige tidspunkter i kommunene og fylkeskommunene, avhengig av når det enkelte kommunestyret og fylkestinget har sitt konstituerende møte etter valget.»


Det sentrale punktet er at lønnen ble søkt og innvilget etter kommunens regelverk, og gammel kommunelov. I norsk rettspraksis er det i grunnlovens pgf 97 slått urokkelig fast at en lov ikke har tilbakevirkende kraft. Da er det sentrale spørsmålet om man elegant skal hoppe over dette eller ikke juridisk sett? I enhver annen sammenheng hvor man skal forholde seg til norsk lov vil jeg tro alle er enige i at svaret er nei.


Moral da?

Den andre dimensjonen er den moralske. Jeg hadde ingen jobb å gå til den 15. oktober når nytt kommunestyre var konstituert, og ordførerkjedet var overlevert. Jeg hadde en økonomisk trygghet i form av en etterlønn noe de fleste arbeidstakere har i form av 3 måneders oppsigelse med utbetalt lønn. Forskjellen er at en avgått ordfører ikke kan utføre ordføreroppgaver/arbeidsoppgaver slik en arbeidstaker kan. Hadde jeg kunnet det hadde jeg jo arbeidet som ordfører de tre månedene jeg skulle ha etterlønn/oppsigelse. Så fikk jeg altså en ny rolle den 29.november., en og en halv måned senere. Da utnevnes jeg til statssekretær, og gir umiddelbart beskjed om dette til kommunen. De sitter med jurister, en stor HR avdeling og ansvar for å sikre rett utbetaling av lønn og andre ytelser til mer enn 2400 ansatte og andre politikere i Ullensaker kommune. Da antok jeg at alt ble håndtert korrekt. Når jeg fikk siste utbetaling fra kommunen den 10.12.19, åtte dager etter at jeg ble statssekretær, tok jeg det for gitt at alt var på plass. Selv hadde jeg fokus på å sette meg inn i jobben som statssekretær med alt det innebærer av saker, ansvar og rutiner.


Når saken kom i avisene, en sak de jaktet på og blåste opp uten å ha alle fakta på plass ble det med stor skrift blåst opp at jeg skylder 113.298 kr. Jeg føler at jeg delvis ble fremstilt som en snylter som fikk noe jeg ikke hadde krav på... To dager etterpå er beløpet nede i kr 65.000,- uten at man har avdekket det reelle spørsmålet; Hva er rett rent juridisk? Om det er slik at pgf 97 i grunnloven skal følges, og at ny kommunelov med krav om avkortning ikke gjaldt når jeg søkte og fikk etterlønn innvilget, har da jeg eller kommunen overhodet gjort noe galt? Svarer er nei, men mediene er ikke interessert i å få frem det. En avis har tatt seg bryet og det er Kommunal Rapport som har sjekket med Professor Emeritus i forvaltningsrett Jan Fr. Bernt som bekrefter at det ikke er skjedd noe juridisk galt.


Skal kommunen få tilbake penger?

Noen vil med bakgrunn i dette hevde at jeg nå ikke skal tilbakebetale penger til kommunen. Svaret på det er et klart og tydelig – Jo! Jeg gir blanke i de pengene, og kommunen skal få tilbakebetalt penger. Beløpet får de komme frem til og pengene skal de få. Jeg er kun opptatt av er at det som er korrekt kommer frem. Det etterlatte inntrykket som skapes er det media som styrer, og når de svikter i sitt samfunnsoppdrag i sin jakt etter å knekke noen er det grunn til å ta til motmæle. I dette innlegget er fakta lagt frem så får du som leser dømme.


Tom Staahle

806 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Comments


bottom of page