top of page

Frustrasjonen er stor!

Det er budskapet i en nettsak Romerikes Blad har i dag der hele Arbeiderpartiet på Romerike har internseminar om vedtaket til Regjeringen om å videreføre kap 5 A i smittevernforskriften for kommunene Ullensaker, Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen. I internseminaret RB har hatt gleden av å delta i, var også Viken og Stortingsgruppa representert.


La meg være tydelig på at jeg er enig med Ordfører i Ullensaker som sier «– Dette går veldig sterkt ut over næringsliv og arbeidsplasser. Vi må ha mer vaksine og hjelp, vi kan ikke bare sitte igjen med ulempene». Det er noe jeg er helt enig med han i. Videre er jeg enig med det som kommer frem i saken at Regjeringen har bommet når de viderefører kapitel 5 A i disse kommunene. At vår kommune (og de tre øvrige) fortsatt skal stenges helt ned, mens nabokommuner kan åpne opp fremstår som meningsløst sett i lys av konsekvensene det innebærer. Tallene som sier noe om dette: Eidsvoll har 103,7 smittede per 100k innbyggere, Nannestad har 177,6 smittede per 100k innbyggere, Ullensaker har 86,5 smittede per 100k innbyggere- Eidsvoll og Nannestad har tiltaksnivå 5B og Ullensaker må leve med nivå 5A. Det sier i grunn sitt.


Vesentlig

Det dette innlegget allikevel må adressere er den totale mangel på sammenheng mellom ordfører i Ullensakers utsagn, og den politikk og de vedtak han har stått for lokalt. I gjentatte avisoppslag, politiske debatter, og igjennom politisk fattede vedtak i Ullensaker har han klagd på at regjeringen har lempet ansvaret over på kommunene. Så han har jo faktisk fått viljen sin om å stenge ned alt som han har vært forkjemper for hele tiden. Men nå er han plutselig imot, mener tiltakene er for strenge, og at det er regjeringens feil.

I hele pandemien har den politiske ledelsen i Ullensaker hatt en enestående vilje til å ha strengere tiltak enn de nasjonale, og nå med kap 5 A har de jo egentlig blitt tilgodesett med det de har vært krystallklare på hele tiden – at Ullensaker har så «høy smitte at vi må stenge ned alt». Nå snur han plutselig helt om, og er forundret. Vel, jeg er forundret over at han er forundret, og jeg er forundret over at man fra medias side ikke stiller de litt kritiske spørsmålene. Hva har de med makten i Ullensaker gjort? Hvilke konsekvenser har de vedtak, og tiltak de har innført medført for næringslivet i kommunen?

Igjennom hele perioden pandemien har vært diskutert her lokalt i Ullensaker har andre politikere i tatt fighten for næringslivet, folks bevegelsesfrihet, og blitt forsøkt kneblet i SOME, og politiske møter. Det er godt å se at ordfører i Ullensaker nå er kommet på bedre tanker, og endelig ser ut til å være enig. Det er bare så synd at han «smeller til» i et internt seminar i Arbeiderpartiet, men om han har gjort det der beslutningene ble tatt i møte med Statsforvalteren – ja det vet vi ingenting om.Tom Staahle

Kommunestyrerepresentant Ullensaker FrP

231 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

bottom of page