top of page

Fylkeskommunalt sløseri

I dag avsløres det at politikere i Viken Fylkeskommune har tatt seg godt betalt for å ansette en ny fylkesdirektør. Et ledd i oppløsningen av Viken, og gjenopprettelsen av Akershus. I dette arbeidet har noen (altså politikerene selv) bestemt at det må gis ekstra godtgjørelse til de som skal delta i arbeidet med å ansette ny direktør.


16 møter, gjerne korte, men selvsagt høyst nødvendige (ironi) for å hente ut mest mulig penger til seg selv. 7000 kr pr møte - et møte tok maks en time - så timebetalingen er god, og skattebetalerne tar regningen. Hvordan er dette mulig?


Vel. fylkeskommunen har alltid vært et pengesluk. Det er et nivå man ikke trenger, og som burde vært lagt ned for lenge siden. At slike saker som dette også bidrar til politikerforakt synes ikke å berøre denne forsamlingen noe som helst. La det ikke herske noe tvil om at dette sløseriet er unødvendig, og tjener politikere lite ære.


https://www.nettavisen.no/politikk/innenriks/drammen/politiker-fikk-117-000-kr-for-a-ansette-ny-sjef/s/5-95-672427

22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

bottom of page