top of page

Fylkeskommunalt sløseri

I dag avsløres det at politikere i Viken Fylkeskommune har tatt seg godt betalt for å ansette en ny fylkesdirektør. Et ledd i oppløsningen av Viken, og gjenopprettelsen av Akershus. I dette arbeidet har noen (altså politikerene selv) bestemt at det må gis ekstra godtgjørelse til de som skal delta i arbeidet med å ansette ny direktør.


16 møter, gjerne korte, men selvsagt høyst nødvendige (ironi) for å hente ut mest mulig penger til seg selv. 7000 kr pr møte - et møte tok maks en time - så timebetalingen er god, og skattebetalerne tar regningen. Hvordan er dette mulig?


Vel. fylkeskommunen har alltid vært et pengesluk. Det er et nivå man ikke trenger, og som burde vært lagt ned for lenge siden. At slike saker som dette også bidrar til politikerforakt synes ikke å berøre denne forsamlingen noe som helst. La det ikke herske noe tvil om at dette sløseriet er unødvendig, og tjener politikere lite ære.


https://www.nettavisen.no/politikk/innenriks/drammen/politiker-fikk-117-000-kr-for-a-ansette-ny-sjef/s/5-95-672427

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

Det er alltid spennende når vi politikere snakker om helse- og omsorgstjenester. Handler debatten om systemet eller det viktigste, pasienten? Dessverre er det som oftest systemet som kommer i sentrum

Lyder denne setningen kjent? Vel, for de som er opptatt av politikk, styring, og økonomiske konsekvenser for landets innbyggere har dette blitt et velkjent begrep de siste månedene. I enhver politisk

bottom of page