top of page

Hva driver de med?

I hele valgkampen kom Arbeiderpartiet og de øvrige røde kameratene med påstander om at Ullensakers økonomi er hardt presset. Det var ikke grenser for hvor bekymret de var. Bare de kom til makten skulle det bli andre boller, og alt skulle bli så mye bedre. Påstanden om dårlig kommuneøkonomi gjentar de til stadighet verbalt og skriftlig når de nå har overtatt. De har flagget at kommunen skal styres på en annen måte; med sterkere fokus på grønne løsninger, økte skatter og avgifter, mindre utbygging/nedbygging av dyrket/dyrbar mark, og en rekke andre vidløftige løfter. Selvfølgelig er det legitimt å ha et samfunnsyn hvor de skal; gjøre det vanskelig for de fleste, kreve inn mer penger av innbyggere og næringsliv, påføre den enkelte innbygger/utvikler en rekke krav og retningslinjer som gjør at «lyset slukkes», og hvor utvikling og initiativ stopper opp. Det er selvfølgelig heller ikke noe forbud mot å drive en politikk som ikke henger sammen, når det gjelder prinsipper, argumentasjon eller reelt innhold basert på kunnskap og innsikt. Tvert imot kan man drive politikk basert på sine egne subjektive opplevelser, og uten å tenke konsekvenser av den politikken man står for. Sånn er det når man har et svakt mandat for å styre gjennom hestehandel, og et ønske om å styre bare for å styre. La oss bare håpe at det ikke varer for lenge da konsekvensen for kommunens omdømme, innbyggere og interessenter i kommunen blir skadelidende.


Politikk og konsekvens

Det hører med til historien at AP i Ullensaker ikke har gjort et svakere valg siden 1945, og nå er avhengig av radikale krefter på venstresiden (Rødt og SV), et Venstre som ikke vet hvilket bein de skal stå på, og et Senterparti som er så selvmotsigende at man må lure på hvorfor bønder overhodet ønsker å stemme på partiet, for å styre. La meg komme med et konkret eksempel på det siste.


De største eiendomsbesitterne i Ullensaker er grunneiere og bønder. Mange av disse har gjerne et medlemskap, eller sympatiserer med Senterpartiet. Over flere tiår har de spilt inn områder de ønsker å utvikle til boliger og andre tiltak. Dette er områder som i dag er dyrket eller dyrkbar mark. Hvorfor? Vel, de ønsker å utnytte sin eiendom (privat eiendomsrett), og de ønsker å tjene penger. Etter mitt syn er det høyst legitimt, både prinsipielt og menneskelig sett. Så går altså Senterpartiet ut og sier at de ikke vil tillate at dyrket/dyrkbar mark bygges ned. Påstanden er at Ullensaker har vært, og er en av de verste til å gjøre det. Tallene fra 2013-2018 over omdisponerte arealer viser noe annet, men sannheten er det ikke så nøye med. Sett i lys av det er det noen grunnleggende spørsmål som melder seg; hvorfor stemmer grunneiere/bønder på et parti som har politikere som hindrer dem i å utvikle sin eiendom, hvorfor aksepterer man at andre bestemmer over ens eiendom? Jeg forstår det ikke.


Sett i lys av påstanden fra det røde regimet at kommunen er presset på økonomiske ressurser, og at administrasjonen må sikre at økonomien blir bedre er det merkelig at de røde har fremmet 47 forslag som krever utredning og koster penger. Man må jo lure på om det er en forbindelse mellom det man tenker og det man gjør når man mener at det står så dårlig til med økonomien, men samtidig velger å bruke masse penger på unødvendig byråkrati.


Hva skiller oss?

Jeg har vært inne på noe av de manglene som er med den røde politikken i Ullensaker. Hva skille oss da? Jo, vi i Ullensaker FrP er opptatt av å fatte fornuftige beslutninger, redusere byråkratiet, legge til rette for innovasjon, nyskapning og utvikling av kommunen på alle områder. Det betyr en vesentlig forskjell i holdning - der JA og NEI er forskjellen. Der vi sier JA, sier de røde NEI til alt. Det blir ikke mye liv av en slik politikk. Etter vårt syn er det en logisk sammenheng mellom vekst, utvikling, arbeidsplasser og trivsel. Det å bygge boliger gir f.eks et bedre tilbud, mer valgfrihet og bidrar til å gi et fornuftig prisnivå, og det bidrar til å redusere prisene i markedet fremfor å øke dem fordi det er for stort press i boligmarkedet.


At nye innbyggere bidrar til flere skatteinntekter, mer mangfold og øker aktivitet innen kultur, idrett og fellesskap er også elementer som betyr noe for oss. Videre er privat eiendomsrett for oss i Frp et sentralt prinsipp, og det er et tankekors da at man skal utsettes for uforutsigbarhet, beslutninger fattet på misunnelse og mistenksomhet og en negativ tro på at folk selv evner å ta fornuftige beslutninger.


Vi mener valgfrihet er bra, vi mener at frihet er bra, og vi mener at positive bidrag til utviklingen av kommunen skal heies på fremfor at janteloven skal ta overhånd slik det ser ut til at er en gjennomgående rød tankegang. Det er en forskjell hvem som styrer, og den forskjellen har en del merket de siste månedene. Vær sikker på at flere av dere vil merke det fremover – og det ikke i positiv forstand.


Tom Staahle

Kommunestyremedlem Ullensaker FrP

228 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

bottom of page