top of page

Hvorfor stemme Ullensaker FrP?

Det er en drøy uke igjen til valglokalene stenger. Du har mulighet til å stemme helt frem til kvelden den 9.september og du har mulighet til å påvirke utviklingen av Ullensaker for de neste fire årene. Når du gjør deg dine vurderinger bør du stille deg følgende spørsmål. Opplever du at det er bra å bo og leve i Ullensaker? Er du fornøyd med de tjenestene du bruker som kommunen har ansvar for? Opplever du at det er muligheter for et rikt fritidstilbud og kulturelle opplevelser? Om svarene dine er JA på disse spørsmålene er det naturlig å peke på at det er en grunn til at det er sånn. Det er et resultat av politisk vilje og styring, klare målsetninger om en attraktiv og positiv kommune og det er en ledelsesfilosofi som er gjennomført. Ullensaker FrP har preget denne utviklingen og ønsker å videreutvikle alt det gode i Ullensaker ytterligere, samtidig som vi jobber for å forbedre de utfordringene vi har i en dynamisk kommune.


Vi vil:

Etablere nye omsorgstjenester for eldre innbyggere i form av boliger tilrettelagt med selvstendige boenheter med felles arealer hvor folk kan møtes. Det skal være hjemmesykepleiebase og hjemmehjelpsbase i huset og det skal være en husvert som kan hjelpe med praktiske utfordringer i hverdagen. Dette er tilbud som skal etableres i Jessheim og på Kløfta med nærhet til sentrumsfasilteter.


Videre skal tilbudet som private aktører leverer utvides fra å gjelde hjemmehjelpstjenester til også å gjelde hjemmesykepleie. Da kan den enkelte bruker og deres pårørende velge hvem som skal komme over dørstokken og også få en forutsigbarhet om hvem som kommer og når.

Det skal etableres nye sykehjemsplasser fortrinnsvis i privat regi. Villa Skaar er et sykehjems konsept som har høstet mye ros for sitt tilbud og Ullensaker FrP vil etablere et tilsvarende konsept i kommunen som et supplement til de kommunale sykehjemmene vi har i dag.


Ansatte innen pleie og omsorgsektoren i Ullensaker gjør en formidabel jobb. Vi mener at det må tas noen nye grep for å sikre mer fleksible og moderne strukturer innen denne sektoren. Ledere i Ullensaker skal utfordres på at fagpersonell skal gjøre den jobben de er utdannet til og at andre praktiske oppgaver kan i sykehjem etc kan løses av andre husverter. Det gir mer tid til pleie og omsorg og det skaper bedre forhold for beboere ved institusjonene våre. Videre vil vi gå inn for endrede turnuser hvor man kan velge å jobbe utover 8 timers skift og dermed også ha lenger friperioder. Det kan bidra til redusert sykefravær og det er en vinn-vinn for alle parter.


Vi har vært en forkjemper for forebyggende arbeid rettet mot barn-og unge. Vi vil fortsette denne satsingen med fokus på flere utekontakter, flere helsesøstre inn i skolen, utvikle ungdomshusene i kommunen og støtte opp idrettslag og kulturaktiviteter for barn- og unge. I programmet vårt fremkommer en rekke andre konkrete forslag for denne gruppen.


FrP har en helhetlig politikk hvor fokus er på gode tjenester for alle innbyggere i Ullensaker. Å fremheve alle gjennom dette innlegget er umulig. Men kort oppsummert satser vi hardt på: helse-og omsorg, utdanning og innovasjon, næringsutvikling, gode kulturtilbud, god byutvikling, lokale miljøtiltak som gir effekt, fokus på forebygging og å drive samfunnsutvikling til det beste for alle som er glade i vår kommune.


Tom Staahle Ståle Lien Hansen

Ordfører Varaordførerkandidat

39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

I dag avsløres det at politikere i Viken Fylkeskommune har tatt seg godt betalt for å ansette en ny fylkesdirektør. Et ledd i oppløsningen av Viken, og gjenopprettelsen av Akershus. I dette arbeidet h

Det er alltid spennende når vi politikere snakker om helse- og omsorgstjenester. Handler debatten om systemet eller det viktigste, pasienten? Dessverre er det som oftest systemet som kommer i sentrum

bottom of page