top of page

Jo MJ, p-avgift er innbyggerfiendtlig.


Det var litt av en kraftsalve politisk redaktør i RB kom med den 16.desember hvor han angriper mine synspunkter om innføring av p-avgift i Jessheim. Det er interessant at en politisk redaktør påtar seg rollen som overdommer. Før han gjør det kan han jo ta en prat med de som blir berørt av en slik avgift, og kanskje begynne med å sette seg inn i kravene som ble satt for innføringen.


Dyrt

For det første vil det koste mye for en enkelt familie som bor i byen, og som skal benytte av de ulike tilbudene som idrettsanlegg, butikker o.l. De fleste familier i dag har et høyt aktivitetsnivå med barn som deltar i idrett, kultur og andre aktiviteter. Som politiker har jeg fått henvendelser fra innbyggere som vil få opp mot kr 12.000,- i året i p-avgift i forbindelse med aktiviteter de skal delta på. Mener MJ at dette ikke er innbyggerfiendtlig? Har du tenkt på det faktum at buss og kollektivtilbudet i Ullensaker er noe annet enn i byer som Oslo, Trondheim og endog Lillestrøm? Ergo er man i langt større grad avhengig av bil her oppe. Et annet faktum er at det er lagt opp til betaling ved kommunale institusjoner som sykehjem o.l. Mener MJ at det er legitimt at besøkende på sykehjemmene skal betale 30 kr timen for å besøke foreldre eller andre slektninger på sykehjemmene våre? Jeg mener ikke det, men det er muligens meg det er noe galt med?


Forskjellsbehandling

I Norge er vi spesielt opptatt av likebehandling. I hvert fall prøver vi å gi inntrykk av det. Med denne avgiftspolitikken det er lagt opp til her i Ullensaker er ikke det prinsippet så nøye. Tvert imot skal man kun innføre avgiften i et definert område for Jessheim. Kløfta og andre sentrumsområder skal skånes. For meg er det forskjellsbehandling, og det får konsekvenser for næringsdrivende i Jessheim kontra næringsdrivende på Kløfta som et eksempel. Jeg er opptatt av konkurranse på like vilkår, og hadde et håp om at MJ også var det.


Bil og parkering

Ja, vi kan gjerne mene at det er behov for å «rydde» litt i parkeringen i byområder. Det kan gjøres på mange måter. En er å ta den enkle løsningen ved å innføre en avgift. En annen måte er å drive forebygging ved å sette opp skilter for å regulere parkeringen, og ta de som åpenbart bryter med allmenne regler. Det var det vi ønsket å gjøre med p- myndigheten. En litt mer «Politimester Bastian» løsning. Det går an å bruke gulrot fremfor pisk ser du MJ.


Økonomi

Til slutt er det verdt å se på økonomien i dette prosjektet. I budsjettet som er vedtatt er det inntektsført kr 3.8 millioner i inntekter fra p-avgiftene. Utgiftssiden er det ikke så nøye med kan det virke som. Men, et enkelt regnestykke basert på det vi vet er følgende; 4 parkeringsbetjenter og biler til disse gir en estimert kostnad på kr 1 mill per snute. Det pluss en som skal drive med klagebehandling med en estimert kostnad på kr 0.5 mill viser vel et negativt regnskap. Pytt, pytt så lenge innbyggere kan tappes for penger er det ikke så nøye. Jeg skulle ønske en presumptivt seriøs politisk redaktør hadde satt seg litt mer inn i saken, og tenkt to tanker i stedet for å ha på skylappene.


God jul.


Tom Staahle

Kommunestyremedlem Ullensaker FrP

241 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Comments


bottom of page