top of page

Kriseledelse og vaksinering

Korona er noe vi alle er preget av på en eller annen måte. De enkleste grepene for å bekjempe smitte er: vaske hender, være hjemme når man er syk, holde avstand, bruk av munnbind, unngå hosting og spyttutveksling. Enkle, men meget effektive tiltak som har umiddelbar effekt for å hindre smitte.


Alle har ventet på en vaksine som fungerer. Aktørene utviklet disse raskt, og de er nå i markedet. Norge har selvsagt økonomiske muskler til å sikre seg vaksine, og det er naturlig at folk både får, og tar denne etter mitt syn. I Ullensaker er vaksineringen i gang. Den går tregt, og det gjorde at jeg med spenning så på tallene for vaksinestatus i Ullensaker isolert sett. Det jeg så fikk meg til å reagere, og utfordre den kommunale kriseledelsen i formannskapet.


Dårlig ledelse og svak krisehåndtering

Ullensaker kommune har høye smittetall, faktisk blant de høyeste i landet, og det har vi hatt over tid. Når vaksineringstallene viser at Ullensaker ligger på en 23. plass, fra bunnen, i Norge på vaksinering blir jeg skremt.


Jeg utfordret derfor politisk og administrativ ledelse i formannskapet den 13. april. Der ble det fra ordfører bekreftet at man ikke har stilt krav om flere vaksiner til relevante myndigheter, og at «dette hadde han ikke tenkt på».. Det er etter min mening meget betenkelig, og det er faktisk litt skremmende at man i en kriseledelse ikke har tatt tak i dette spørsmålet. Det er et politisk, og administrativt ansvar å ha kontroll i en krise. Når man vet at smittetallene er høye, at vaksiner finnes, og hjelper bør det være en åpenbar interesse i å sikre at Ullensakers innbygger får vaksine raskt og effektivt. Det krever tydelighet mot sentrale myndigheter, og arbeid langs flere akser for å sikre flere vaksiner. Det har man altså ikke gjort.


Det er ingen tvil om at kommunens ansatte har gjort en formidabel jobb under pandemien. Det står det respekt av. Når kommunen har 3 kommuneoverleger med et spesifikt ansvar for Korona, bør man kunne forvente at de har fullt fokus på sammenhengen mellom smitte og vaksine. Spørsmålet blir da om de har varslet dette inn til kriseledelsen, og hvem som har feilet? Uansett, ligger ansvaret hos ledelsen – det kommer man ikke bort i fra.


Når man innskrenker den personlige friheten til våre innbyggere, og reduserer åpenheten i samfunnet som følge av pandemien som man nå har gjort i mer enn et år, må kommunens ledelse også "sloss" for større andel av vaksinen som kan bekjempe pandemien. Her har man feilet, og man innrømmer det først når man utfordres på dette av opposisjonen som ikke sitter i kriseledelsen som jobber med dette hver dag. Det er svakt, og lite tillitsvekkende.


Som opposisjonspolitiker har jeg, nå bedt de to aktuelle nivå i kommunens ledelse om å ta tak i dette umiddelbart. Vi vet at vaksiner er nødvendig for å sikre redusert smittefremvekst. Vi vet at samfunnet vårt må åpne igjen raskest mulig for å sikre arbeidsplasser og fysisk og psykisk helse for våre innbyggere.


Tom Staahle

Kommunestyremedlem

Ullensaker FrP


215 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

bottom of page