top of page

Lokal styring og lokalt ansvar

På Romerikes Blad sine nettsider den 15.april kan vi lese at Elin L`Strange som er leder i Ullensaker er bekymret over arbeidsledigheten og antall permitterte i Ullensaker. Dette tok hun opp i sin tale til landsmøtet i Arbeiderpartiet. Det er veldig fint at Ap sin lokallagsleder er redd for arbeidsledigheten,og de permitterte i Ullensaker. Den frykten deler vi, og vi deler også bekymringen for konsekvensen på kort og lang sikt.


Men, det er et faktum at Arbeiderpartiet lokalt har bidratt til at tallene er som de er ved å innføre en rekke tiltak gjennom det siste året som har satt bedrifter i kommunen i en situasjon der de har måttet permittere ansatte. At situasjonen er som den er må de lokale myndigheter også ta sitt ansvar for-det virker det ikke som lokalpartiet som styrer evner å se. Ledelse er ikke å skylde på alle andre, men å ta ansvar og styring over det man er satt til å styre. Ullensaker er styrt av Arbeiderpartiet, og da blir det rett og slett ansvarsfraskrivelse når de iverksetter tiltak lokalt som medfører permitteringer og nedstengning av bedrifter.


OSL og betydningen av nedstengning der

Ja, OSL er en arbeidsplass med mange ansatte. Ja, den et stengt ned som følge av nasjonale bestemmelser. Men, en rekke bedrifter i Ullensaker ligger ikke på OSL, og de står i det samme. Det momentet kommer ikke frem i denne saken


Romerikes Blad

Romerikes Blad er en stor avis som skal levere balanserte og grundige saker. Når journalisten unnlater å ta opp det essensielle spørsmålet; Hva med det lokalpolitiske ansvaret? Ja, da svikter dere Romerikes Blad. Gjennom det siste året har flertallet i kommunen fattet vedtak som har rammet bedrifter i Ullensaker. Ikke et kritisk spørsmål er stilt fra RB om dette er nødvendig. I denne saken har dere ikke stilt representanten for det lokale styret et eneste kritisk spørsmål. Det blir for tynt.


Slik jeg det det må man som representant for de som styrer evne å se seg i speilet, og spørre seg: Har vi gjort en god nok jobb? Har vi gjort de rette beslutningene, og tenkt over konsekvensene? Svarene ser vi i tallene, og nettopp det er kritikkverdig.


38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Comments


bottom of page