top of page

Når SV representanter roper i skogen!

I EUB den 4. februar er igjen SV medlem Jo Gjessing aktiv i leserbrevspaltene. En grunnleggende forutsetning for meningsutveksling er at man har noenlunde samme virkelighetsforståelse. At Gjessing sin virkelighetsforståelse er en annen en min er åpenbar- nok engang. Så får det være opp til leserne å vurdere hvem som forholder seg til virkeligheten av oss, men jeg er for egen del ikke i tvil.

I sitt innlegg viser Gjessing til et av mine leserinnlegg i RB med tittelen «Overser fakta – styres av følelser». Et innlegg som omtaler IS kvinnen som en terrorist og en person som aldri skulle vært hentet tilbake til Norge. På tross av en overveldende omtale i norske medier om hennes bakgrunn, IS tilknytning, flere år i IS regimer, medlem i to IS-organisasjoner og det faktum at PST og norske sikkerhetsmyndigheter har bekreftet hennes rolle i organisasjonene klarer Gjessing å få det til å virke som om kvinnen er et stakkars uskyldig pikebarn. At han i tillegg klarer å påstå at FrP er antidemokratisk viser at man ikke kan ta Gjessing særlig alvorlig.

Mitt og FrP sitt ideologiske ståsted er liberalisme som vektlegger å begrense den politiske makten, og fremheve individets rettigheter i samfunnet. Det er demokrati, og står i sterk kontrast til Gjessing sitt parti som har i sitt prinsipprogram følgende grunnsyn «et sosialistisk samfunn har behov for så vel sentral planlegging som markedsmekanismer». Dette samt deres utøvelse av politikk tar fra mennesker retten til å styre over eget liv – det er antidemokratisk og en elitistisk tankegang som jeg tar sterk avstand fra.


Jeg respekterer at Gjessing og andre har et annet syn enn meg i politiske saker. Det hadde da vært en fordel om han kunne fortalt hvorfor denne kvinnen og andre kvinnelige IS medlemmer/sympatisører/terrorister skal komme til Norge? Det er jo interessant å merke seg at PST nettopp i dag (04.02) la frem sin trusselvurdering og den peker på tre konkrete trusselområder. Et av disse er; «terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi». Da er det neppe så lurt å importere terrorister tilbake til landet slik SV har ropt høyt om i lang tid.

Tom Staahle

Kommunestyremedlem Ullensaker FrP

38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

I dag avsløres det at politikere i Viken Fylkeskommune har tatt seg godt betalt for å ansette en ny fylkesdirektør. Et ledd i oppløsningen av Viken, og gjenopprettelsen av Akershus. I dette arbeidet h

Det er alltid spennende når vi politikere snakker om helse- og omsorgstjenester. Handler debatten om systemet eller det viktigste, pasienten? Dessverre er det som oftest systemet som kommer i sentrum

bottom of page