Når SV representanter roper i skogen!

I EUB den 4. februar er igjen SV medlem Jo Gjessing aktiv i leserbrevspaltene. En grunnleggende forutsetning for meningsutveksling er at man har noenlunde samme virkelighetsforståelse. At Gjessing sin virkelighetsforståelse er en annen en min er åpenbar- nok engang. Så får det være opp til leserne å vurdere hvem som forholder seg til virkeligheten av oss, men jeg er for egen del ikke i tvil.

I sitt innlegg viser Gjessing til et av mine leserinnlegg i RB med tittelen «Overser fakta – styres av følelser». Et innlegg som omtaler IS kvinnen som en terrorist og en person som aldri skulle vært hentet tilbake til Norge. På tross av en overveldende omtale i norske medier om hennes bakgrunn, IS tilknytning, flere år i IS regimer, medlem i to IS-organisasjoner og det faktum at PST og norske sikkerhetsmyndigheter har bekreftet hennes rolle i organisasjonene klarer Gjessing å få det til å virke som om kvinnen er et stakkars uskyldig pikebarn. At han i tillegg klarer å påstå at FrP er antidemokratisk viser at man ikke kan ta Gjessing særlig alvorlig.

Mitt og FrP sitt ideologiske ståsted er liberalisme som vektlegger å begrense den politiske makten, og fremheve individets rettigheter i samfunnet. Det er demokrati, og står i sterk kontrast til Gjessing sitt parti som har i sitt prinsipprogram følgende grunnsyn «et sosialistisk samfunn har behov for så vel sentral planlegging som markedsmekanismer». Dette samt deres utøvelse av politikk tar fra mennesker retten til å styre over eget liv – det er antidemokratisk og en elitistisk tankegang som jeg tar sterk avstand fra.


Jeg respekterer at Gjessing og andre har et annet syn enn meg i politiske saker. Det hadde da vært en fordel om han kunne fortalt hvorfor denne kvinnen og andre kvinnelige IS medlemmer/sympatisører/terrorister skal komme til Norge? Det er jo interessant å merke seg at PST nettopp i dag (04.02) la frem sin trusselvurdering og den peker på tre konkrete trusselområder. Et av disse er; «terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi». Da er det neppe så lurt å importere terrorister tilbake til landet slik SV har ropt høyt om i lang tid.

Tom Staahle

Kommunestyremedlem Ullensaker FrP

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Lokal styring og lokalt ansvar

På Romerikes Blad sine nettsider den 15.april kan vi lese at Elin L`Strange som er leder i Ullensaker er bekymret over arbeidsledigheten og antall permitterte i Ullensaker. Dette tok hun opp i sin tal