top of page

Schumachers kabinettspørsmål

I Jessheimpuls den 27.august stiller ordførerkandidat for Arbeiderpartiet velgerne i Ullensaker et kabinettspørsmål. Der sier han følgende om innføring av eiendomsskatt på næring « MDG, Rødt og SV har sagt de blir med på dette. Og Senterpartiet har sagt at det blir et forhandlingsspørsmål. Ap kommer ikke til å styre uten at vi får inntekter til å finansiere velferden, sier Schumacher.» Det minner litt om tidligere leder i Arbeiderpartiet T. Jaglands 36,9. Enda verre er det at Schumacher viser at ledelse og politisk styring for Arbeiderpartiet kun handler om mer penger. Det finner jeg skremmende, og lite tillitvekkende.


Påstander

At Arbeiderpartiet så klart sier at de ikke vil styre dersom de ikke får inntekter er en sak, at de kommer med en rekke påstander som er regelrett villedende er også forunderlig av et parti som tar mål av seg å styre. Påstanden om at Ullensaker har dårlig økonomi er tilbakevist flere ganger, men la meg gjenta. Ullensaker har store verdier i eiendom, vi har mer enn 320 millioner kroner på fond, vi får økte skatteinntekter som følge av befolkningsveksten, vi får økte overføringer fra Staten og med borgerlig flertall får vi ledelse og styring – det er ansvarlighet i praksis uten kabinettspørsmål. Videre påstår Arbeiderpartiet at Ullensaker bruker mindre penger enn andre kommuner på grunnskole. Det er nok en faktisk feil. SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine tall viser at Ullensaker bruker like mye og mer enn kommuner som Lørenskog (Ap), Nannestad (AP), Oppegård, Skedsmo(AP). Med andre ord er det kanskje på tide å forholde seg til fakta. Andre representanter for de rødgrønne hevder at barnetrygden beregnes som en del av sosialhjelpen og at det skaper mer barnefattigdom. Det er feil. Barnetrygden holdes utenfor beregningen etter at en har mottatt 6 måneders sammenhengende sosialhjelp. Ergo inntektsberegnes ikke barnetrygden for de som mottar sosialhjelp i Ullensaker. I tillegg får barnefamilier som mottar sosialhjelp dekket en fritidsaktivitet per barn i familien, og barna kan velge aktiviteten de ønsker å delta på selv. Med andre ord nok en påstand som viser at de røde ikke følger med, eller bevisst forsøker å villede velgerne i Ullensaker.Realitet

På politikkområde etter politikkområde kan påstandene fra Arbeiderpartiet og øvrige på venstresiden dokumenteres som feil, feil og feil. Dessverre er det ikke plass til å ta alle her. Men, la følgende være sagt. Å stille et kabinettspørsmål før valget som Schumacher gjorde i Jessheimpuls vitner om dårlig politisk troverdighet. Kabinettspørsmålet er også besvart da Senterpartiet som Schumacher skal samarbeid med har sagt i sitt program at de er imot all form for eiendomsskatt. Ergo har ikke Schumacher de inntektene han må ha for å ville styre, ellers må Senterpartiet bryte sitt eget program og løfte til velgerne. Det hele vitner om et politisk kaos på venstresiden i Ullensaker.

Tom Staahle

Ordfører

422 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Comentarios


bottom of page