top of page

Valgfrihet

Kommunevalget handler om din frihet til å velge. Vil du ha høyere avgifter, mer detaljstyring, mindre eierskap over privat eiendom, mer NEI enn JA og generelt et trangere samfunn kan du velge det. Men, da stemmer du ikke FrP.


I Ullensaker er det nå ca 39.000 innbyggere. Vi vokser fordi folk trives her, de finner arbeid og de finner gode tilbud de kan benytte på fritiden og sammen med sin familie. Det er gjennom beviste valg og godt konstruktivt samarbeid med frivillige lag og foreninger det er kommet på plass. Sånn skal det være og sånn tar vi sikte på å ha det fremover også.


Det er mange meninger om det som skjer i Ullensaker. Sånn skal det være, sånn er demokratiet. Men, jeg tror de fleste kan enes om at Ullensaker har hatt en positiv utvikling de siste 20 årene. Da må man tenke litt igjennom hva årsaken til dette er. Jeg tror det ligger i at vi har lagt til rette for valgfrihet; at vi har latt private barnehager etablere seg, at vi har private skoler barna våre kan gå i, at vi har et godt offentlig og kommunalt tilbud, at vi har en rekke kulturtilbud som skaper glede og engasjement, at vi har et bredt tilbud av idrettsflater på Jessheim, Borgen, NordKisa, Sand og Kløfta. Det handeler om samarbeid, det handler om prioriteringer og investeringer i folks hverdag og det handler om at vi som har styrt har tenkt utvikling og muligheter. Vår ambisjon er å fortsette dette arbeidet og vi klarer det fordi kommunen har ressurser og muligheter som gir oss handlingsrom til å fortsette denne utviklingen.


Alle de som går rundt og sier at «alt er så vondt og vanskelig» og at kommunen har dårlig økonomi kan ta det med ro. Kommunen betaler sine regninger, vi har ikke og får ikke kemneren på døra og vi får nye inntekter som følge av veksten. Husk at en kommune ikke er statisk den er dynamisk.


380 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Kommentare


bottom of page