top of page

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil jeg i dette innlegget skrive litt om videregående skole. Et nivå som er et fylkeskommunalt ansvar, og som definitivt setter tonen for det videre utdanningsløpet for ungdom i Akershus. FrP og undertegnede er veldig opptatt av at den enkelte elev skal være i fokus i våre skoler (gjelder alle skolenivå bare så det er sagt), og læringsutbyttet for eleven er grunnleggende for at den enkelte elev får oppfylt sine ønsker og behov.


Læringsmiljøet

Et godt læringsmiljø er helt grunnleggende for å sikre et godt læringsløp. For å sikre et godt læringsmiljø, og motiverte elever trengs dyktige og motiverte lærere, og et skolemiljø der mobbing ikke aksepteres og slås ned på. Det er ikke til å komme fra at en av de store utfordringene i norsk skole er at læringsmiljøet ikke er godt, og da blir også læringsforholdene dårlige. Her ligger det et ansvar på skoleledelsen, og det ligger et ansvar på fylkeskommunen – det ansvaret tar jeg og FrP om vi får innflytelse etter valget i september. Gjennom å sikre at elevene ses, tas på alvor, og at undervisningen tilpasses eleven blir det bedre rammer for å skape et godt undervisningsløp. Hver elev må utfordres faglig og intellektuelt slik at det blir morsom å gå på skolen fremfor at det bare oppleves som et sted å være mellom 8-15.


Elever er forskjellige

Det er et faktum at mennesker er forskjellige, har ulike erfaringer, og har ulike styrker og svakheter. Man skulle tro at de som tror enhetsskolen der alle er like ikke helt forstår den dimensjonen ved å gi et tilbud, men der er vi i FrP klare på at frihet, individuell tilpasning, og tilrettelegging er viktig for å lykkes med å gi et godt skoletilbud. Elever må gis utfordringer tilpasset den enkeltes nivå. Derfor bør elever i den videregående skolen som trenger større utfordringer kunne ta fag på høyskole eller universitet. Elever elever som trenger større utfordringer i ungdomsskolen bør ha muligheten til å ta fag på videregående nivå. Det er tilpasset opplæring i praksis, og det er smart utnyttelse av ressurser. Så er det ikke alle elever som er fagnerder, noen er mer praktisk anlagt og de må også ses og dyrkes. Derfor må yrkesfagene løftes opp og frem. Det gjør man blant annet ved at rådgivningen i ungdomsskolene blir bedre, og har mer fokus på at den enkelte elev får gode råd og innsikt som gjør det enklere å velge den retningen som passer best for den enkelte.


FrP er også opptatt av

Vi vil mye med den videregående skolen. Det skal være et trygt, godt sted for unge å utvikle seg for å møte fremtiden godt rustet. Vi vil jobbe hardt for å redusere frafallet i den videregående skolen, vi vil ha nulltoleranse mot mobbing og mobberen skal bytte skole, vi skal innføre fritt skolevalg i Akershus, vi vil tilrettelegge for flere lærlingplasser i tett samarbeid med næringslivet og kommunesektoren, og vi vil fortsette å oppgradere og rehabilitere skolebyggene. Det er også helt avgjørende at det også satses mer på god ledelse og skolelederutdanning. Det innebærer at vi må sikre en satsing på etter- og videreutdanning av lærere slik at de er de beste pedagoger som ivaretar elevene. FrP vil også jobbe for at flere videregående skoler satser på realfag, språk og økonomi, etter modell av toppidrettsgymnas slik at det faglige innholdet i skolen styrkes. Det er på tide med handlekraft i skolen, det er på tide med handlekraft og ha klare ambisjoner for de videregående skolene i Akershus.

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Romerikes Blad tar seg friheter

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

Comments


bottom of page