Politisk erfaring

Politiske tillitsverv

2019- d.d     Formannskapsmedlem og Kommunestyremedlem 

2015- 2019: Ordfører i Ullensaker kommune diverse lederoppdrag

2009-2013: Vararepresentant til Stortinget for Akershus FrP

2007-2015: Gruppeleder i kommunestyret for Ullensaker FrP – landets største

                      FrP gruppe 17. stykker

2007-2015: Formannskapet Ullensaker Kommune

2007-2015: Leder hovedutvalg for helse & sosial i Ullensaker kommune

2007-2011: Fylkestingsrepresentant Akershus FrP

2003-2007: Kommunestyremedlem for Ullensaker FrP

2003-2007: Medlem hovedutvalg helse & sosial i Ullensaker kommune

2003-2008: Leder Skatteutvalget i Ullensaker kommune

2001-2003: Medlem hovedutvalg helse & sosial i Ullensaker kommune

 

Organisatoriske tillitsverv

2018- dd:    Medlem i sentralstyret i Fremskrittspartiet

2017-dd:     Medlem kommunalpolitisk utvalg Fremskrittspartiet

2011-2013: Nestleder Akershus FrP (politisk ansvarlig)

2007-2009: Org. Nestformann Akershus FrP

2007-2009: Medlem, FrP Helse & sosialpolitiske utvalg

2007:          Valgkampleder Akershus FrP

2011:          Valgkampleder Ullensaker FrP Resultat 36,5% oppslutning ved

                    kommunevalget

2007:          Valgkampleder Ullensaker FrP Resultat 41,4% oppslutning ved

                    kommunevalget.

2006:           Konstituert studieleder Akershus FrP

2005-2007: Styremedlem Akershus FrP

2003-2015: Partileder Ullensaker FrP