Søk

Lokal styring og lokalt ansvar

På Romerikes Blad sine nettsider den 15.april kan vi lese at Elin L`Strange som er leder i Ullensaker er bekymret over arbeidsledigheten...

E-16 og dets endelikt?

Diskusjonen om E-16, traseer og påvirkning på omgivelsene går heftig i sosiale medier, avisspalter, rundt kafebord, og det politiske...

Sysselsetting i Ullensaker

Ullensaker kommune har vokst i antall innbyggere og nå passert 40.000. Veksten har vært stabil gjennom mange år, men i 2020 går tallene...

Hele tilsvaret til Romerikes Blad

Romerikes Blad har en sak i dagens avis om lærernorm i Ullensakerskolen. Saken kommer som en følge av en oppkonstruert sak av utvalgets...

Etterlønn og norsk lov

Når ingenting galt er gjort i henhold til norsk, og på det tidspunktet gjeldende lov, må det være lov å stille spørsmål ved den...

Hva driver de med?

I hele valgkampen kom Arbeiderpartiet og de øvrige røde kameratene med påstander om at Ullensakers økonomi er hardt presset. Det var ikke...

Når SV representanter roper i skogen!

I EUB den 4. februar er igjen SV medlem Jo Gjessing aktiv i leserbrevspaltene. En grunnleggende forutsetning for meningsutveksling er at...

Jo MJ, p-avgift er innbyggerfiendtlig.

Det var litt av en kraftsalve politisk redaktør i RB kom med den 16.desember hvor han angriper mine synspunkter om innføring av p-avgift...

Hvorfor stemme Ullensaker FrP?

Det er en drøy uke igjen til valglokalene stenger. Du har mulighet til å stemme helt frem til kvelden den 9.september og du har mulighet...

1
2