top of page

Fakta om budsjett i Ullensaker

Mediedekningen i Romerikes Blad i etterkant av budsjettfremleggelsen i Ullensaker tirsdag 21 november viser tre ting. For det første at Romerikes Blad sin dekning er tendensiøs. For det andre at redaksjonell sjekk av fakta er begrenset. For det tredje at dagens opposisjon (venstresiden) ikke kan regne, kommer med fakta feil, glemmer egne vedtak, opptrer useriøst i sin kritikk av posisjonens budsjett, og ikke ser ut til å forstå at økonomisk bloddoping setter kommunens fremtid i spill.


Mer penger til alle tjenesteområder

Påstanden om kutt i budsjettet, og spesifikt skolebudsjettet, er faktisk feil. I 1. tertialrapport 2023 (i vår) la administrasjonen frem et forslag til budsjettjusteringer for å redusere merforbruk. Da satt SP, AP og venstresiden med makten i Ullensaker. Daværende politiske ledelse (ordfører og varaordfører) ble orientert om innholdet i rapporten for å kunne komme med politiske endringer – det gjorde de ikke, men de aksepterte spareforslagene. For få uker siden – rett etter valget behandlet kommunestyret 2. tertialrapport, og da kom plutselig disse justeringene som en stor overraskelse på de samme partiene. Sov de når de satt med styringen da? Forstod de ikke hva som skjedde? Videre påstår nå venstresiden, og Romerikes Blad lar seg bruke som talerør for påstanden, at det ble foretatt et kutt i skolebudsjettet nå i november. Det er faktisk feil, da Ullensaker alltid har gjort budsjettmessige justeringer mellom sektorer i tertialrapporter som dette. Pengene som ikke ble brukt i november er fortsatt i den rammen skolene blir tildelt i budsjettet for 2024 – ergo har skolesektoren ikke blitt utsatt for kutt som venstresiden hevder. Om det skyldes bevisst politisk feil retorikk, eller manglende kunnskap om budsjett skal jeg ikke konkludere på, men at pengene er borte fra skole er feil. Faktum er at området skole og oppvekst uavhengig av disse midlene er tilført 84 millioner kroner, Helse- og sosialområdet er tilført ca. 143.7 millioner, og området teknisk er tilført ca. 40.8 millioner ekstra i driftsbudsjettet for 2024. Det betyr enkelt sagt at alle tjenesteområder får mer penger i 2024 enn i 2023

.

Økonomisk bloddoping eller ansvarlighet

Venstresiden driver konstant økonomisk bloddoping når de i løpet av de siste 4 årene har økt avgifter, innført nye skatter og avgifter, og fortsetter dette i sitt først budsjett i opposisjon. Dersom Ullensaker fortsetter i det sporet, med det investeringsløpet som de legger til grunn i de neste 10 årene går kommunen konkurs (vi havner på Robek). Sånn kan man ikke holde på. Det nye borgerlige styret tar nå grep, og vil forsterke dette ytterligere de neste årene for å unngå dette. Når vi reduserer eiendomsskatten og fjerner den i løpet av fireårsperioden, er det å kvitte seg med bloddopet. Når vi sier vi skal redusere konsulentbruk er ikke det lærervikarer, helsevikarer eller andre i direkte tjenesteytende sektor vi skal «fjerne». Vi skal bruke færre konsulenter som skriver planer, advokater som jobber med tekniske saker og prosjekter. Så fremstår det merkelig at venstresiden i Ullensaker åpenbart mener vi skal bruke mer på konsulenter, når de samme partiene på nasjonalt plan vil forby innleie av arbeidskraft – dobbeltkommunikasjon der altså. Vi bruker mindre av oppsparte midler enn det både kommunedirektør og venstresiden bruker i sine budsjettforslag. Vi kutter i upopulære avgifter som parkeringsavgift. Hvorfor? Jo, fordi vi mener det er meningsløst å kreve inn 200 kr pr mnd fra ansatte i kommunen for at de skal komme seg på jobb. Vi mener også at sentrum skal være innbydende og imøtekommende for de som besøker oss.


To oppfordringer til slutt

En lokalavis bør tilstrebe å fremstille saker på en slik måte at lesere kan basere sin oppfatning på korrekt informasjon. Når presisjonsnivået på journalistikken er lavt, det ikke stilles kontrollspørsmål, og påstander gjengis uten å utfordres er det dårlig journalistikk. Hva det skyldes skal jeg ikke gå inn i. Jeg vil allikevel anbefale redaktøren i Romerikes Blad å ta grep for å løfte den journalistiske kvaliteten ved Jessheim kontoret – det trengs.


Til innbyggere i Ullensaker kan jeg berolige dere med at Ullensaker kommune vil levere gode tjenester i 2024. Dedikerte, dyktige ansatte leverer kvalitet innenfor en total driftsramme på over 3 milliarder kroner. Vi på borgerlig side skal styre kommunen smart i de kommende årene slik vi har gjort tidligere, og sikre at de gode tjenestene tilkommer dere også fremover

.

Tom Staahle

Gruppeleder Ullensaker FrP


9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Romerikes Blad tar seg friheter

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

bottom of page